مجموعه عکسی از ریچارد ماس

FacebookTwitterGoogle+به اشتراک بگذارید

قرن هاست که مناظر کنگو ذهن غربی را به خود مشغول کرده است. این بار ریچارد ماس با استفاده از یکی از ابزارهای نظامی منسوخ شده که برای شناسایی و مورد هدف قرار دادن اهداف نظامی هوایی استفاده می شد، دست به خلق تصاویر خیره کننده و متفاوت از کنگو زده است. او با استفاده از فیلم های موسوم به Kodak Aerochrome سعی کرده است از دید این ابزار نظامی به این منطقه بحران زده نگاهی داشته باشد. این مجموعه به نام INFRA گردآوری و منتشر شده است.

دیدگاه شما

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>