کنگو: کابوسی در بهشت

FacebookTwitterGoogle+به اشتراک بگذارید

534348_orig

درحالی که چشم جهانیان خیره به اتفاقات و مناقشات خاورمیانه است در گوشه دیگر دنیا و در فاصله ۳۰۰۰ کیلومتری سوریه و در قلب جنگلهای استوایی، فضای سیاسی و زندگی مردم به شدت دستخوش تغییر شده است. جمهوری دموکراتیک کنگو ، یازدهمین کشور دنیا از نظر مساحت است. کمی بزرگتر از مجموع مساحت آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا. دو جنگ در فاصله ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ این کشور را در نوردیده است. جنگ اول تا سال ۱۹۹۷ ادامه یافت و به روایت «عفو بین الملل» قریب به هشتصد هزار نفر تلفات داشته و دویست هزار نفر از آوارگان نیز با نسل کشی از بین رفتند. به این آمار دویست و بیست هزار آواره مفقود الاثر را هم اضافه کنید. جنگ دوم به فاصله یک سال از جنگ اول آغاز شد و تا سال ۲۰۰۳ ادامه یافت و در حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به واسطه جنگ و قحطی کشته شدند. جنگ به طور رسمی پایان یافت اما کشتار تمام نشد. به گزارش گاردین در سال ۲۰۰۸ به طور متوسط ۴۵ هزار نفر  در هر ماه بر اثر نا آرامی ها و درگیری شورشیان و دولت کنگو جان خود را از دست می دهند. یزرگی این فاجعه زمانی آشکار می گردد که بدانیم بر طبق گزارش آسوشیتدپرس و به نقل از سازمان ملل بر اثر ناآرامی های سوریه ماهانه ۵۰۰۰ نفر جان خود را از دست می دهند. مقدار تلفات و آسیب وارده به این کشور بعد از جنگ دوم جهانی بی سابقه است.ا اما چرا این فاجعه انسانی هرگز بازتابی قابل قیاس با وقایع خاورمیانه پیدا نکرده است؟ در پس این اعداد و ارقام که از مقابل دیدگان شما می گذرد چه چیزی نهفته است کهارزش خبری اش را در مقابل اخبار دیگر نقاط دنیا از دست می دهد؟

فرانتس فانون به درستی به نقش کنگو در آفریقا اشاره کرده است: «آفریقا به شکل یک تفنگ است و کنگو جای ماشه ی این تفنگ قرار گرفته است، اگر این ماشه چکانده شود، تمام آفریقا منفجر خواهد شد.» و این گونه است که تا زمانی که کنگو آزاد از کشمکش و غارت نباشد، آفریقای آزاد هم معنی نخواهد داشت.

در این رابطه بیشتر بخوانیم

اطلاعات و آمار منعکس شده در این پرونده از این منابع استخراج شده است. برای مطالعه بیشتر می توانید به اصل کتاب ها و مقالات مراجعه کنید؛

دیدگاه شما

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>